Новини

Щодо введення в дію з 01.05.2019 Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги»

02.05.2019

З 1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі — Закон).

З цієї дати визнано таким, що втратив чинність Закон України від 24 червня 2004 року № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги».

Згідно з вказаним Законом визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг, нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг,  а також визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам,  запроваджено відповідальність  за неналежне виконання договору як для виконавців комунальних послуг, так і для споживачів цих послуг.

Практична реалізація нововведень, передбачених Законом, можлива за умови укладення договорів про надання комунальних послуг за правилами та особливостями, визначеними Законом.

Відповідно до статті 12 Закону надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

При цьому пунктом 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що не пізніш як протягом одного року з дня введення в дію цього Закону (тобто, не пізніш як 01.05.2020) співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг — укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою статті 14 Закону, та/або не дійдуть згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником після 01.05.2020 буде укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням особливостей, визначених частиною сьомою статті 14 Закону.

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону. Такі договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).

Договір про надання комунальної послуги укладається між виконавцем відповідної послуги та споживачем або особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, або з управителем багатоквартирного будинку з метою постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.

Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (зміни до нього) від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Порядок та особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання житлово-комунальних послуг, зокрема і в багатоквартирних будинках,  визначаються статтями 13-15  Закону.

Враховуючи особливості перехідного періоду, а саме періоду від моменту введення в дію Закону (01.05.2019) до моменту укладення нових договорів про надання комунальних послуг пунктом 3 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цього Закону (тобто, до 01.05.2019), зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію цього Закону (тобто, до 01.05.2020). У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

Варто зауважити, що нормативно-правові акти, які затвердженні Урядом та Мінрегіоном на виконання вимог Закону можуть застосовуватися лише в умовах переходу на нові договірні відносини. Зазначене стосується і Порядків формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 291).

Застосування Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіоном від 22.11.2018 № 315, зареєстрованим в Мін’юсті 28.12.2018  за № 1502/32954, також можливе лише за умови переходу на нові договірні відносини.

Тож до моменту укладення нових договорів про надання комунальних послуг за вимогами і правилами Закону, нарахування плати за комунальні послуги підприємствами  тепло-, водопостачання та водовідведення здійснюватиметься відповідно до договорів, укладених до 01.05.2019.

Департамент економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону

      

Шановні споживачі послуг централізованого водопостачання та водовідведення, КП «Водопостачання м.Вознесенська»  доводить  до Вашого відома, що  відповідно до рішення Виконавчого комітету  Вознесенської міської ради №60 від 08.02.2019 року.  встановлені такі тарифи на послуги:

-для мешканців приватного сектору, бюджетних установ, організацій та інших споживачів

Централізоване водопостачання – 16,80грн. з ПДВ/м3.,(було 14,03грн./м3)

Централізоване водовідведення – 11,19грн. з ПДВ/м3.,(було10,74грн./м3)

 

-Централізоване водопостачання для суб’єктів господарювання 15,47грн. з ПДВ/м3.,

(було 12,95 грн./м3)

 

-для населення,  бюджетних установ, організацій та інших споживачів, які мешкають або розташовані в багатоквартирних будинках –

відповідно до рішення Виконавчого комітету  Вознесенської міської ради №59 від 08.02.2019 року.  встановлені такі тарифи на послуги:

Централізоване постачання холодної води – 17,77грн. з ПДВ/м3.(було 14,84грн./м3)

Водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем)- 11,44грн. з ПДВ/м3.( було 10,98грн./м.3)

В загальному обсязі, по нашому підприємству,  для  мешканців багатоповерхового сектору, а саме для споживачів послуги централізоване постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) 1м.3 послуг становитиме 29,21грн., з ПДВ.(було 25,82грн./м3), загальне зростання 3,39грн.за 1м.3

 

 

 

 

       

                                                      СТРУКТУРА

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019рік

Статті Централізоване водопостачання Центрплізоване водовідведення РАЗОМ
тис.грн./рік грн/м3 тис.грн./рік грн/м3 тис.грн./рік
1. Виробнича собівартість, у т.ч.: 13176,29 10,77 2777,62 7,09 15953,90
  Прямі витрати всього 8783,95 7,18 1617,96 4,13 10401,91
1.1. прямі матеріальні витрати 5017,58 4,10 112,58 0,29 5130,16
1.1.1. електроенергія 4718,89 3,86 72,76 0,19 4791,65
1.1.2. витрати на прибд. води/очищ. стічних вод 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. витрати на реагенти 46,97 0,04 0,00 0,00 46,97
1.1.4. матеріали 251,72 0,21 39,82 0,10 291,55
1.2. прямі витрати на оплату праці 2890,81 2,36 1106,54 2,82 3997,36
1.3. інші прямі витрати 875,55 0,72 398,84 1,02 1274,39
1.3.1. відрахування на соціальні заходи 635,98 0,52 243,44 0,62 879,42
1.3.2. амортизаційні відрахування 239,57 0,20 155,40 0,40 394,97
1.3.3. інші прямі витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: 4392,34 3,59 1159,65 2,96 5552,00
1.4.1. витрати на оплату праці 2669,67 2,18 792,08 2,02 3461,75
1.4.2. відрахування на соціальні заходи 587,33 0,48 174,26 0,44 761,58
1.4.3. амортизаційні відрахування 42,84 0,04 6,43 0,02 49,27
1.4.4. податки 283,01 0,23 0,00 0,00  
1.4.5. інші витрати 809,50 0,66 186,89 0,48 996,39
   
2. Адміністративні витрати, у т.ч.: 2591,90 2,12 546,38 1,39 3138,28
2.1. витрати на оплату праці 1943,23 1,59 409,64 1,05 2352,88
2.2. відрахування на соціальні заходи 427,51 0,35 90,12 0,23 517,63
2.3. амортизаційні відрахування 8,68 0,01 1,83 0,00 10,51
2.4. податки 0,00 0,00 0,00 0,00  
2.5. інші витрати 212,48 0,17 44,79 0,11 257,27
3. Витрати на збут, у т.ч.: 1330,03 1,09 331,37 0,85 1661,40
3.1. витрати на оплату праці 983,21 0,80 207,27 0,53 1190,48
3.2. відрахування на соціальні заходи 216,31 0,18 45,60 0,12 261,91
3.3. амортизаційні відрахування 2,79 0,00 0,59 0,00 3,38
3.4. інші витрати 127,72 0,10 77,92 0,20 205,64
4. Інші операційні витрати       0,00 0,00
5. Фінансові витрати       0,00 0,00
6. Повна собівартість 17098,22 13,98 3655,37 9,32 20753,59
7. Сума компенсації   0,00   0,00 0,00
8. Вартість: 17098,22 13,98 3655,37 9,32 20753,59
9.1. Тариф(суб’єкти господарювання), грн/м³ без ПДВ 12,89      
  Тариф(суб’єкти господарювання), грн/м³ без ПДВ   15,47      
9.2. Тариф (не суб’єкти), грн/м³без ПДВ 14,00 9,32 23,32
  Тариф (не суб’єкти), грн/м³ з ПДВ   16,80   11,19 27,99
9.3. Тариф середній, грн/м³ 13,98 16,77 9,32 11,19  
10. Обсяг реалізації (не суб’єкти), тис.м³ 1199,30   392,00    
10. Обсяг реалізації (суб’єктів), тис.м³ 24,00        
10. Обсяг реалізації ВСЬОГО, тис.м³ 1223,30 1223,3 392,00    

   СТРУКТУРА

тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) на 2019 р

Статті Постачання ХВ Водовідведення з використанням ВБС РАЗОМ
Подано
тис.грн./рік грн/м3 тис.грн./рік грн/м3 тис.грн./рік
1. Виробнича собівартість, з ЦВ у т.ч.: 3346,58 10,77 2112,97 7,09 5459,553
  Прямі витрати 2230,99 7,18 1230,81 4,13 3461,797
  частка прямих на ЦВ 2230,99 7,18 1230,81 4,13 3461,797
  Загальновиробничі витрати 1115,59 3,59 882,17 2,96 1997,756
  частка  загальновиробничих на ЦВ 1115,59 3,59 882,17 2,96 1997,756
  Адміністративні витрати у т.ч.: 658,30 2,12 415,64 1,39 1073,946
  частка адміністративних на  ЦВ 658,30 2,12 415,64 1,39 1073,946
  Витрати на збут, у т.ч.: 597,74 1,92 315,15 1,06 912,895
  частка витрат зі збуту ЦВ 344,57 1,11 252,08 0,85 596,644
витрати на оплату праці 192,54 0,62 47,97 0,16 240,514
відрахування на соціальні заходи 42,36 0,14 10,55 0,04 52,913
амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
інші витрати 18,27 0,06 4,55 0,02 22,824
  Повна собівартість ХВВ 4602,628 14,81 2843,766 9,53 7446,394
  Обсяг реалізації ВСЬОГО, тис.м³ 310,700   298,200    
  Тариф без з ПДВ(грн/м.3) 14,81 9,53
  ПДВ 2,96 1,91
  Тариф з ПДВ(грн/м.3) 17,77 11,44 29,21

Основною метою доведення рівня тарифу до економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг є  усунення збитковості підприємства та  забезпечення громади міста Вознесенська якісними послугами централізованого водопостачання та водовідведення, а також:

–  забезпечення стабільної роботи системи водопостачання і водовідведення міста;

– здійснення 100% розрахунку за електроенергію;

–  здійснення своєчасної оплати податків, оплати заробітної плати, встановленої відповідно

законодавчих норм і гарантій, та виконання інших зобов’язань;

– не допущення нарахування штрафних санкцій  у зв’язку з несвоєчасним виконанням

зобов’язань по сплаті податків та зборів та за договірними зобов’язаннями.