Про нас

Назва підприємства:                                                    Комунальне підприємство «Водопостачання

                                                                                                                                                   м. Вознесенська»

Адреса:                                                                               56500, Миколаївська  область, м. Вознесенськ,

                                                                                                                                             вул. Михайлівська, 2

Режим роботи:           з  8-00  до 17-00,    п’ятниця з 8-00 до 15-45,     обідня перерва з  12-00 до 12-45

Директор:                                                                                                       Вдовіченко Олексій Григорович

Заступник директора:                                                                                                    Палєй Микола Ілліч

Головний інженер:                                                                                    Кривонос  Михайло  Михайлович

Головний бухгалтер:                                                                                           Доба  Інна  Володимирівна

Головний економіст:                                                                                      Лепетенко Ірина Михайлівна

Головний енергетик:                                                                     Косовський  Володимир  Анатолійович

Начальник відділу збуту:                                                                          Ясинецька  Лариса  Леонидівна

 

Основна діяльність:                                                                     Надання послуг по водопостачанню та

                                                                                                        транспортуванню каналізаційних  стоків

                                                                                                                               до  магістрального кол ектору

Форма власності:                                                                                                            Комунальна власність

Організаційно-правова

форма суб’єкта господарювання:                                                                       Комунальне підприємств

Чисельність персоналу:                                                                                                      2018р. –  107 чоловік,

                                                                                                                                                     2017 р. – 110 чоловік;

                                                                                                                                                      2016 р. – 114 чоловік;

Середньомісячна заробітна плата:                                                                                      6312грн. (2018 р.)

Чисельність населення, що обслуговується:                                                                                 27 979 осіб

Кількість абонентів:                                                                                     15 142  (станом на 01.01.2019 р.);

в т.ч. з лічильниками :                                                                                                                      14 224  (93,9%)

Години подачі води:                                                                                                                            24 год. на добу

Відношення збору оплати до начислення:                                                                                                   100%

Загальна протяжність мереж водопроводу:                                                                              155,046 км. 

Загальна протяжність мереж водовідведення:                                                                                    87,1 км.

 

Підприємство  було створено з  метою  надання  послуг  з  водопостачання  та  водовідведення,  надання  комунальних  та побутових  послуг,  виконання  робіт  і  виготовлення  виробів,  задоволення  соціальних  та  економічних  потреб  трудового  колективу  за  рахунок  отриманого  прибутку.

Основними видами його діяльності є добування,  очищення,  зберігання,  транспортування і реалізація питної води споживачам та відповідно приймання,  транспортування  стічних  вод .

Підприємство має комунальну форму власності. На балансі підприємства знаходяться основні засоби, власником яких є територіальна громада м. Вознесенська, яка виступає засновником підприємства.

Водопостачання здійснюється за допомогою свердловин трьох водозаборів: „Натягайлівка”, „Лінійний” та „Інфільтраційний водозабір” та  окремих свердловин на ВНС  „Матросова” та ВНС „Мар’їна роща”.

Вода з водозаборів поступає до резервуарів чистої води (РЧВ) ВНС „Матросова” та, частково, на ВНС „Калініна”. ВНС II-го підйому „Матросова” є головною, та надає питну воду до міста та до РЧВ ВНС III-го підйому „Мар’їна роща”, яка забезпечує водопостачання II-го та  III-го мікрорайонів міста.

Водопровідна система замкнута.

Також, для забезпечення водопостачання верхніх районів мкр. „Болгарка” у 2001 році збудовано ПНС „Островського”.

Водовідведення в місті з житлових масивів здійснюється по колекторам. Стічні води скидаються до колектору ТОВ «БОС», та  подаються до каналізаційних очисних споруд.

Для перекачування стоків підприємство експлуатує 8 каналізаційних  насосних станцій (КНС).